Dlaczego marketing sieciowy tak dobrze działa?

Prowadząc marketing sieciowy w tradycyjnej formule, o wiele łatwiej zaprezentować klientowi wizję współuczestnictwa w budowaniu silnej marki i możliwość dołożenia własnego wkładu w tworzeniu rynku lokalnego zbytu dla danego produktu.

MLM dociera do wielu potencjalnych uczestników przede wszystkim wizją uczestniczenia w czymś realnym – w miejscach, gdzie produkt nie jest jeszcze dobrze znany, można budować mu odpowiednią bazę klientów i poszerzać struktury przedstawicieli, którzy promują i polecają produkt także we własnym środowisku.

Im więcej doradców i przedstawicieli uda się pozyskać do struktury MLM, im więcej produktów uda się sprzedać w handlu bezpośrednim – tym większy jest przychód uczestnika.

Idea marketingu sieciowego (MLM – Multi Level Marketing) sprzedaje się dzisiaj tak dobrze, ponieważ daje możliwość połączenia dwóch bardzo istotnych i bardzo mocno motywacyjnie wpływających na człowieka czynników:

 • Realne zarządzanie i prowadzenie działalności zmieniającej otoczenie biznesowe i lokalny rynek produktów czy usług. Wchodząc w MLM ma się możliwość obserwowania i współdecydowania o tym, jak rozwija się sprzedaż w mieście lub regionie, które kierunki penetracji biznesowej i handlowej należy zagospodarować w pierwszej kolejności.
  .
  Pozwala na uczestniczenie w szkoleniach poszerzających wiedzę o produkcie, projektowaniu materiałów handlowych czy rozwijających kompetencje sprzedażowe i autoprezentację.

  .
 • Wchodząc na wyższy poziom uczestniczenia w życiu struktury MLM ma się nie tylko realny wpływ na pracę całej grupy osób, ale także zarabia się o wiele większy procent od zysków firmy. W ten sposób realizowany jest czynnik finansowy – MLM nie tylko pozwala czuć psychiczną satysfakcję i poczucie biznesowego spełnienia poprzez odpowiadanie za rozwój handlowy danej marki we własnym regionie.
  .
  Pozwala przede wszystkim zaspokoić swoje potrzeby finansowe, a osoby zlokalizowane najwyżej w danej strukturze MLM mogą liczyć na wielotysięczne wynagrodzenie oraz liczne bonusy i premie.

.
Współpraca zamiast współzawodnictwa

Istotnym elementem odpowiadającym za tak duży sukces modelu MLM w ostatniej dekadzie, jest samo nastawienie jego uczestników i menadżerów rozwijających kolejne struktury w następnych regionach.

Poprzez swoją budowę współzależności i podległości, MLM może teoretycznie budzić wśród uczestników rywalizację i współzawodnictwo, jednak nie opiera się ono na negatywnych emocjach.

Tutaj nikt nie traci przez to, że inni członkowie struktury generują coraz wyższe obroty i pozyskują nowych użytkowników do swojej sieci, a wręcz przeciwnie – każdy zyskuje (jeśli wybrałeś odpowiednią firmę do współpracy).

Za każdym razem, gdy organizacja się rozwija, czy to w aspekcie typowo finansowym, czy to poprzez wzrost liczby uczestników, dla części uczestników oznacza to udział w zyskach, więc wszyscy mają tę samą motywację i mobilizację, aby zaangażować się w pełni i starać się we własnym tempie dokładać kolejne cegiełki do budowy własnej struktury.

.
Korzyści dla każdej ze stron MLM

Na tym etapie bardzo ważne jest to, że będąc wcielonym do czyjejś sieci, można partycypować w zyskach całej struktury dzięki temu, że osoby znajdujące się wyżej w tej strukturze będą cały czas w nią inwestowały.

Dołączając kolejnych intratnych i zamożnych klientów bezpośrednio do struktury sieciowej pod nami, przyczyniają się również do zwiększenia naszych obrotów. Wszyscy pracują więc solidarnie i nie ma możliwości „podbierania sobie klientów” czy sabotowania własnych wyników handlowych dla poprawienia swojej pozycji w MLM.

To sprawia, że współpracownicy i osoby współdziałające jako jeden zespół w danym mieście czy regionie, o wiele chętniej i szczerzej pomagają sobie, wspierają się, organizują kursy i warsztaty, spotkania biznesowe czy produkują własne materiały promocyjne.

Dla marki – producenta, który postanowił budować swoją obecność w kolejnych regionach i miastach na bazie modelu MLM oznacza to przede wszystkim niższe koszty własne i mniejsze zaangażowanie organizacyjne, gdyż pozwala się na dużą samodzielność i samoorganizację oddolną.

W zamian za uczciwy udział w podziale zysków za promocję i handel towarem, ludzie uczestniczący w MLM są w stanie bardzo aktywnie lobbować za swoim produktem i szybko zdobywać dla niego nowe rynki zbytu, które dla innych niż MLM modeli marketingowych po prostu byłyby niedostępne lub zbyt kosztowne do spenetrowania.

.
Rola produktu w odniesieniu sukcesu

Bardzo dużo zależy jednak od samego produktu czy usługi, które są reklamowane i sprzedawane w formule MLM.

Przede wszystkim produkt, który nie jest zbyt dobrze znany i uchodzi za dość innowacyjny, może być wymagającym w pierwszych miesiącach budowania struktury, ale z czasem może zagwarantować danemu marketingowi sieciowemu znaczący napęd i dynamikę wzrostu.

Jeśli produkt posiada mocną konkurencję i jest dobrze znany wszystkim potencjalnym klientom, jak np. perfumy czy produkty gospodarstwa domowego, dotarcie do odbiorców może wymagać znalezienia w swoim produkcie przynajmniej jednej cechy wyróżniającej go na tle pozostałych popularnych produktów w tym segmencie.

Bardzo duży koszt produktu i wysokie ceny sprawiają, że ograniczeniu ulega także grupa potencjalnych nabywców, więc potencjał handlowy całej struktury MLM również ulega zawężeniu, chociaż wysoka cena produktu przeważnie przekłada się także na wyższe prowizje dla uczestników marketingu sieciowego.

 

Przejdź teraz do kolejnego etapu i zobacz jak w odpowiedni sposób połączyć marketing sieciowy z POTĘGĄ Internetu:

Kliknij tutaj i zobacz jak to działa>>

 


 

 

Scroll to Top